Wielkanoc

  • Parafia Mroczków
  • 17 kwietnia, 2022

„Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” – mówi św. Paweł. Wiara w realną śmierć i realne zmartwychwstanie Zbawiciela to być albo nie być chrześcijanina.

„Ale skoro przyszliśmy tu i dajemy świadectwo naszego uczestnictwa w obchodach uroczystości poranka Wielkanocnego, tym samym dajemy świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Jezusa” – powiedział w homilii ksiądz Proboszcz Krzysztof Sieczka.

Ksiądz Krzysztof, zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną lekcję z tego co się wydarzyło od Wielkiego Czwartku, aż do poranka Zmartwychwstania. Jezus Chrystus przyjął na siebie ogromne cierpienie, obelgi, drwiny i zniewagi, bicie i znęcanie. A jednak wisząc na krzyżu przebaczył swoim oprawcom – „Boże przebacz im bo nie wiedzą co czynią”. Taka postawa pomaga przeżyć wszelkie życiowe trudności i wyjść zwycięsko z sytuacji zdawałoby się beznadziejnych. Doskonałym przykładem była postawa więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego, który znieważany i wyszydzany przez komendanta obozu, tylko dzięki nieugiętej wierze w Boga i postawie zawierzenia i przebaczenia, zdołał przetrwać, a kilka lat po zakończeniu wojny spotkał się ze swoim oprawcą i przebaczył mu. To on, a nie komendant obozu, odniósł zwycięstwo.

Dobro zawsze zwycięży, mimo że bardzo często jest zagłuszane, ośmieszane i wyszydzane.

Pamiętajmy o tym mając przed oczyma pusty grób, w którym złożono martwego Jezusa.

Alleluja! Zmartwychwstał Pan!

Zawsze do dyspozycji