Renowacja dzwonnicy

W sierpniu 2021 roku zostały zakończone prace konserwatorskie pn; Remont dzwonnicy przy kościele pw. św. Rocha w Mroczkowie.

Zostały wykonane następujące prace: wymiana elementów drewnianych zmurszałych lub uszkodzonych, ołacenie dachu i okapów, pokrycie dachu i okapów gontem modrzewiowym metodą podwójnego krycia, montaż krzyża na dachu dzwonnicy wraz z instalacją odgromienia, impregnacja grzybobójcza pokrycia dachowego przez trzykrotne powlekanie, wymiana zmurszałych elementów w odeskowaniu dzwonnicy, oczyszczenie odeskowania dzwonnicy, impregnacja grzybobójcza odeskowania przez podwójne smarowanie preparatem solowym, ołacenie ścian dzwonnicy, szalowanie ścian dzwonnicy deskami modrzewiowymi, listwowanie złączeń desek, montaż 8 szt. żaluzji w górnej części dzwonnicy, montaż nierdzewnych siatek na wewnętrznych ścianach żaluzji, montaż 4 szt. okien na wzór z kościoła św. Rocha, wykonanie podbitek pod okapami, montaż dębowych drzwi wejściowych do dzwonnicy, wykonanie okapu nad drzwiami, wykonanie betonowego podłoża pod schody, montaż dębowych schodów, oczyszczenie podmurówki dzwonnicy, zaciągnięciem podmurówki tynkiem, impregnacja grzybobójcza wszystkich elementów drewnianych dzwonnicy.

Wartość wykonanych prac to kwota brutto 110 223,27 zł. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Fundusz Kościelny w kwocie 70 000,00 zł, z Urzędu Gminy Bliżyn w kwocie 20 000,00 zł. pozostała kwota 20 223,27 zł. stanowi wkład własny Parafii św. Rocha w Mroczkowie.

Zawsze do dyspozycji