Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych użytkowników strony internetowej Parafii Mroczków

Szanowni Użytkownicy strony internetowej parafii Mroczków!

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „RODO”.

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.
W ramach naszego zobowiązania do przejrzystości oraz w celu uwzględnienia najnowszych zmian w przepisach w związku z Dyrektywą UE (RODO) dotyczących ochrony danych przygotowaliśmy naszą Politykę prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, a w szczególności:

 • Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych
 • Jakie dane gromadzimy;
 • W jakich celach i z jakich przyczyn i jak długo je wykorzystujemy;
 • Jak zabezpieczamy Państwa dane;
 • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;
 • Pliki cooki i śledzenie stron.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Mroczkowie z siedzibą w miejscowości Mroczków 14, 26-120 Bliżyn

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga logowania się na nią użytkowników. Tym samym nie pozyskujemy od Państwa żadnych danych osobowych. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy uczestniczycie Państwo w uroczystościach organizowanych przez Parafię Mroczków i zachodzi konieczność zamieszczenia danych osób biorących udział w tych uroczystościach. Innymi wrażliwymi danymi gromadzonymi przez nas są dane wizerunkowe, pozyskiwane przez Administratora Merytorycznego strony internetowej.

W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

Państwa dane osobowe i wizerunkowe są wykorzystywane do sporządzenia relacji z publicznych uroczystości organizowanych przez Parafię Mroczków. Dane te są zamieszczane na stronie internetowej www.parafiamroczkow.pl. Dane te będziemy wykorzystywać tak długo, dopóki nie wpłynie od Państwa informacja o konieczności aktualizacji, zmiany bądź ich usunięcia.
Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszystkie dane są gromadzone na komputerze Administratora Merytorycznego Parafii Mroczków. Komputer posiada zabezpieczenia antywirusowe a dane są zabezpieczone hasłem.

Prawa ochrony danych

W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy oraz wykorzystujemy.
 • Żądania dostępu do swoich informacji osobowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na temat użytkownika oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Użytkownik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które my przechowujemy.
 • Żądania usunięcia informacji osobowych. Użytkownik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych użytkownika w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej sytuacji danego użytkownika zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechce on zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Użytkownik może żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących użytkownika, na przykład, gdy użytkownik chce, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.
 • Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji użytkownika w celu lub celach, na jakie początkowo wyraził zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych pocztą elektroniczną parafiamroczkow@gmail.com lub tradycyjną, wysyłając pismo na adres: Parafia Mroczków, Mroczków 14, 26-120 Bliżyn.

Nie pobieramy od użytkowników opłat za dostęp do informacji osobowych. Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest nadmierny i zachodzi konieczność udostępnienia danych pocztą tradycyjną. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się danemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić użytkownika o konkretne informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz zapewnienia mu prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny stosowny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

Pliki cookie i śledzenie stron

Nasza strona nie wykorzystuje plików cookie, nie korzystamy z żadnych programów śledzących, tym samym nie gromadzimy żadnych danych o użytkownikach odwiedzających naszą stronę internetową i nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych.

Zawsze do dyspozycji