Poniedziałek Wielkanocny

  • Parafia Mroczków
  • 18 kwietnia, 2022

Z Poniedziałkiem Wielkanocnym – drugim dniem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego – wiąże się tradycja Śmigusa-Dyngusa. Śmigus i Dyngus to dwa odrębne obyczaje, które praktykowane były jednego dnia. Dlatego z czasem ich nazwy się połączyły.

Dyngusem nazywano datek dawany przez gospodynie mężczyznom chodzącym w Poniedziałek Wielkanocny po domach, składającym życzenia świąteczne i wygłaszającym oracje i wiersze o męce Pańskiej, czy też komiczne parodie. W zamian za to otrzymywali jajka, wędliny i pieczywo.

Śmigus z kolei to obyczaj polewania się wodą w Poniedziałek Wielkanocny. Stąd też nazwa „lany poniedziałek”. Zwyczaj prawdopodobnie ma korzenie pogańskie i wiąże się z radością po odejściu zimy oraz z obrzędami mającymi zapewnić urodzaj i płodność.

W Chrześcijaństwie symbolika wody bardzo mocno jest akcentowana w Wigilię Paschalną, kiedy odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne i właśnie w Poniedziałek Wielkanocny, akcentujący oczyszczającą symbolikę wody, a także tradycję, zgodnie z którą oblewanie wodą jest pamiątką rozpędzania tłumów, które gromadziły się w poniedziałek, rozmawiając o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Wierni tym tradycjom i obyczajom i my, którzy przyszliśmy wyznawać wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zostaliśmy obficie zroszeni wodą przez księdza Proboszcza Krzysztofa Sieczkę.

Zawsze do dyspozycji