Duszpasterze


W ponad 50-letniej historii istnienia, parafią Mroczków zarządzało trzech kapłanów:

  • Ks. Tadeusz Bieganowski był proboszczem w latach 1957 – 1985
  • Ks. Antoni Kochanowski był proboszczem w latach 1985 – 2014
  • Ks. Krzysztof Sieczka – obecny proboszcz

Ks. Tadeusz Bieganowski*

Ks. Tadeusz Bieganowski urodził się 18 marca 1917 roku w Staszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 maja 1944 roku w Sandomierzu. Od 1952 roku był wikarym w parafii Odrowąż. W tym też roku mieszkańcy Mroczkowa zwrócili się do wizytującego parafię Odrowąż ks. biskupa Jana Kantego Lorka, aby w kaplicy św. Rocha była sprawowana w niedzielę i święta Masza. Ksiądz biskup przystał na to i zobowiązał kapłanów z Odrowąża do posługi w Mroczkowie. Ponieważ ksiądz proboszcz Władysław Osuch był słabego zdrowia, obowiązek ten spoczął w całości na barkach młodego księdza Tadeusza. Parafia w Odrowążu była bardzo rozległa i po odprawieniu Mszy świętej w Mroczkowie, ksiądz wikariusz musiał jeszcze wieczorem odprawić Mszę w kaplicy w Odrowążku. Dopiero w sierpniu 1955 roku ks. biskup mianował do parafii drugiego wikariusza, ks. Tadeusza Kwietnia. Od tego momentu ks. Bieganowski zajmował się Mroczkowem. Wcześniej, bo w roku 1953 zawiązał się komitet mieszkańców, którego celem było powołanie parafii w Mroczkowie, a wielkim orędownikiem tego zadania był ks. Bieganowski.

W 1954 roku ks. biskup Jan Kanty Lorek przyjął delegację mieszkańców Mroczkowa, którzy prosili o przydzielenie na stałe księdza do Mroczkowa. Ks. biskup przyobiecał delegacji, że spełni prośbę mieszkańców jeśli wystarają się o mieszkanie dla księdza. Pismem z 11 marca 1954 roku ks. biskup polecił ks. Bieganowskiemu by czuwał nad komitetem, który zabrał się do postawienia mieszkania dla księdza W Mroczkowie.

Wiosną 1954 roku zakupiono działkę pod budowę plebanii, a już w maju pod przewodnictwem ks. Bieganowskiego rozpoczęła się budowa plebanii. W ciągu dwóch miesięcy została wybudowana w stanie surowym i nakryta dachem. Jednak w sierpniu władze administracyjne zabroniły dalszej budowy i wykończenia plebanii, a we wrześniu 1955 roku wraz z materiałami na sumę 18 tysięcy złotych siłą zabrały budynek.

Przez  kolejne dwa lata mieszkańcy wraz z ks. Bieganowskim nie ustawali w dochodzeniu swoich praw. Dopiero w 1956 roku, pod wpływem „odwilży” władze zmieniły swoje stanowisko i w dniu 29 listopada wyraziły zgodę na utworzenie parafii w Mroczkowie. W grudniu tegoż roku ks. Bieganowski wraz z wiernymi odebrał bezprawnie odebraną plebanię.

8 stycznia 1957 roku ks. biskup Jan Kanty Lorek erygował parafię w Mroczkowie. 25 stycznia na polecenie biskupa, ks. Tadeusz sprowadził się do odzyskanej plebanii, a 31 stycznia został mianowany pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii. 10 lutego 1957 roku nowy proboszcz został uroczyście wprowadzony w kanoniczne posiadanie parafii w Mroczkowie przez dziekana koneckiego ks. Jana Kozińskiego.

26 lutego 1956 roku parafia zakupiła 5197 m kw. ziemi pod cmentarz parafialny, a już 14 marca władze wojewódzkie wydały zgodę na otwarcie cmentarza grzebalnego.

Pod przewodnictwem ks. Tadeusz Bieganowskiego młoda parafia przeżywała swoje pierwsze uroczystości. 5 maja 1957 roku odbyło się odnowienie Ślubów Jasnogórskich, 31 maja odbył się pierwszy odpust w parafii Matki Boskiej Królowej Świata. Odpusty z tej intencji odprawiane były do połowy lat siedemdziesiątych, później zaniechano ich odprawiania. 17 czerwca po raz pierwszy parafia przeżywała uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci. Trzy dni później ks. Bieganowski przewodniczył pierwszej w parafii procesji Bożego Ciała. Ołtarze urządzone zostały w czterech wsiach. Pierwszy na Piętach przy figurce Matki Bożej Królowej Polski, drugi w Płaczkowie na domu Władysława Szmidta. Trzeci na Górkach pod figurą Jezusa Ukrzyżowanego, a czwarty w Mroczkowie na krzyżówkach. 1 lipca 1957 roku odbyło się 40-to godzinne Nabożeństwo, podczas którego nieszpory z kazaniem i procesją odprawił ks. Bieganowski. 16 sierpnia 1957 roku odbył się pierwszy odpust parafialny świętego Rocha.

We wrześniu 1957 roku ks. Bieganowski bardzo ciężko zachorował i przez trzy miesiące z przerwami przebywał w klinice w Łodzi – przeszedł dwie operacje.

W 1958 roku parafia zakupiła dwa dzwony, dla których zbudowano nową dzwonnicę. W latach 1958 – 1960 ks. Bieganowski prowadzi remont kościoła św. Rocha  z jednoczesną rozbudową nawy głównej. Dobudowano także kaplicę św. Tadeusza z przeszklonym gankiem. Od strony frontowej dobudowano przedsionek z wejściem do kościoła.

W dniach 4-12 czerwca 1960 roku po raz pierwszy w parafii odbyły się Misje Święte przeprowadzone przez OO Cystersów z Jędrzejowa. Na pamiątkę tych uroczystości postawiono Krzyż Misyjny przed kościołem św. Rocha.

W 1961 roku ks. Bieganowski podejmuje decyzję o rozbudowie dzwonnicy, do której zostaje dobudowana sala katechetyczna. Takie rozwiązanie było skutkiem uchwalenia przez sejm PRL-u ustawy zabraniającej nauczania religii w szkołach. Nauka religii została początkowo przeniesiona na plebanię, ale warunki do nauki były złe z powodu ciasnoty. W nowej sali katechetycznej doskwierało zimno w miesiącach zimowych. Nauka w tak uciążliwych warunkach trwała aż do 1990 roku, kiedy w wyniku przemian ustrojowych nowa władza przywróciła naukę religii w szkołach.

W dniach 17 – 18 lipca 1972 roku parafia w Mroczkowie przeżywała Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Po zakończeniu peregrynacji, mniejsza kopia obrazu Matki Boskiej rozpoczęła nawiedzanie wszystkich rodzin w całej parafii. Ksiądz Bieganowski apelował do każdej rodziny, do każdego dziecka ze szkoły, aby przyniosło kamień polny. Z tych kamieni powstała piękna pamiątka Nawiedzenia, tzw. Grota z figurą Matki Boskiej.

3 listopada 1982 roku ks. Bieganowski wraz z liczną grupą parafian wyszedł z procesją na spotkanie przejeżdżającego szosą konecką obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który nie miał w planie się tutaj zatrzymać. Ksiądz prowadzący widząc licznie zgromadzonych wiernych zatrzymał samochód i na chwilę odkrył święte oblicze Matki Boskiej. Ksiądz Bieganowski wraz z grupą parafian udał się do Stąporkowa, gdzie zatrzymał się obraz i uczestniczył we mszy jako jeden z koncelebransów.

W 1985 roku ks. biskup Edward Materski skierował do Mroczkowa w charakterze tymczasowego administratora parafii księdza Antoniego Kochanowskiego, któremu 30 czerwca ksiądz Bieganowski przekazał zarządzanie parafią, zachowując jedynie tytuł proboszcza wraz z obowiązkiem odprawiania Mszy świętej za parafian.

Ksiądz Tadeusz Bieganowski zmarł 10 maja 1990 roku. Pogrzeb kapłana odbył się 13 maja. Mszy pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Edward Materski. W liturgii udział wzięło liczne grono księży oraz tłumy wiernych. Ks. Tadeusz Bieganowski spoczął na miejscowym cmentarzu.

* Opracowano na podstawie ksiązki Piotra Solarza „Parafia świętego Rocha w Mroczkowie”

Zawsze do dyspozycji