Jubileusz 60-lecia Parafii

8 stycznia 2017 roku rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 60 rocznicy powstania Parafii w Mroczkowie. Uroczystej sumie przewodniczył JE ks Biskup Henryk Tomasik. W szkole Podstawowej w Mroczkowie zorganizowano wystawę 60 lat Parafii św. Rocha w Mroczkowie. Obchody jubileuszu uświetnił koncert Eleni.

Zawsze do dyspozycji