Renowacja wnętrza kościoła św Rocha

W sierpniu 2019 roku zakończył się etap prac renowacyjnych zabytkowego kościoła Św. Rocha. Prace polegały na wymianie poszycia ścian, czyli usunięciu płyt pilśniowych i zastąpienie ich deską modrzewiową oraz usunięciu farby z boazerii modrzewiowej. W kolejnym etapie zabiegom konserwatorskim poddano ołtarz, ambonę i elementy wyposażenia świątyni.

Zawsze do dyspozycji