Historia kościoła N M P NP

Historia parafii

Historia kościoła N M P NP

img

5 czerwca 1985 roku z polecenia ks. Biskupa Edwarda Materskiego, ordynariusza diecezji sandomiersko-radomskiej przebywa do parafii w Mroczkowie, ks. Antoni Kochanowski, który obejmuje funkcję tymczasowego administratora parafii. 30 czerwca oficjalnie przejmuje administrowanie parafią. W obecności dziekana koneckiego ks. Józefa Barańskiego, protokołem zdawczo-odbiorczym ks. Tadeusz Bieganowski zrzekł się zarządzania parafią, zatrzymując tytuł proboszcza wraz z obowiązkiem odprawiania Mszy świętej za parafian.

6 lutego 1986 roku ks. Kochanowski występuje do wojewody kieleckiego o zezwolenie na budowę nowego kościoła. Uzasadnia to tym, że istniejąca od 1957 roku parafia w Mroczkowie od początku nie miała normalnych warunków do funkcjonowania, bowiem istniejąca drewniana kaplica, pełniąca rolę kościoła parafialnego, pomimo rozbudowy, była zbyt ciasna i nie mogła pomieścić wiernych w czasie odprawiania nabożeństw. Ponadto była nieogrzewana i zagrożona pożarem.

Latem 1986 roku odbyła się uroczystość poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła. Mszę świętą w ołtarzu polowym ustawionym na placu przyszłej budowy odprawił ks. biskup Edward Materski. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, o które w tym czasie trzeba było bardzo zabiegać, ponieważ władza ludowa walczyła z kościołem widząc w nim silną opozycję, ruszyła budowa. Z początkiem maja 1987 roku rozpoczęły się prace przy wykopach pod fundamenty. Ten etap trwał do czerwca 1988 roku, kiedy to rozpoczęto budowę ścian. 12 czerwca 1988 roku o godzinie 18 odbyła się uroczystość poświęcenia dokonanego dzieła. Mszę świętą na wznoszonych murach odprawił ks. biskup Edward Materski w asyście licznie przybyłych księży, wygłosił homilię do wiernych i poświęcił fundamenty i częściowo wybudowane ściany oraz wmurował w ścianie obok drzwi wejściowych do kościoła, „kamień węgielny” z napisem: „Kamień węgielny poświęcony 10 czerwca 1987 roku przez Ojca św. Jana Pawła II pod budowę kościoła N M P Nieustającej Pomocy w Mroczkowie Ks. Antoni Kochanowski”

6 lipca 1988 roku zalano stropy nad zakrystią i salą katechetyczną. 8 października rozpoczął się najtrudniejszy etap budowy: zalanie stropu nad całym kościołem, czyli nad nawą główną i prezbiterium. W ruch poszły trzy wielkie betoniarki, kilkanaście taczek. Ekipy budowniczych wymieniały się co sześć godzin. Dopiero w południe następnego dnia strop został zalany.

W lipcu 1990 roku na dachu zamontowano kopułę z krzyżem. W 1991 roku zalano beton pod posadzkę na całym kościele i zrobiono betonowe schody wejściowe do kościoła. W 1992 roku zamontowano okna drewniane i żelazne, które oszklono w roku następnym. W tym też roku otynkowano kościół wewnątrz.

W 1994 roku położono marmurową posadzkę na całym kościele. Ksiądz proboszcz zakupił obrazy: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego i św. Antoniego. 19 sierpnia przywieziono dwa klęczniki, ramy do obrazów i konfesjonał.

W uroczystość odpustową 16 sierpnia 1994 roku ks. biskup Adam Odzimek w asyście księży z Dekanatu Czarneckiego, poświęcił kościół, obrazy, ławki i konfesjonał.

W 1995 roku, we wrześniu i październiku wykonano boazerię i ławki przyścienne dookoła nawy głównej i w kaplicach bocznych. W tym też roku położono chodnik dookoła kościoła, a w kościele ustawiono dodatkowe dwa konfesjonały. Zakupione zostały płaskorzeźby Drogi Krzyżowej. W 1999 roku zakupiono organy i sprzęt nagłaśniający oraz wykonano prace zabezpieczające dach i ogrodzenie.

W niedzielę 10 października 1999 roku, do parafii przybył z wizytą kanoniczną ks. biskup Stefan Siczek, który dokonał konsekracji kościoła. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9 rano Mszą świętą podczas której ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania 106 osobom i wygłosił homilię skierowaną do młodzieży. O godzinie 11.30 z kościoła św. Rocha wyruszyła procesja do kościoła N M P Nieustającej Pomocy. Po odmówieniu modlitwy konsekracyjnej, nastąpiło namaszczenie ołtarza i ścian kościoła Krzyżmem Świętym.

Akt ten kończy długi proces budowy kościoła i ustanawia go kościołem parafialnym w Mroczkowie w Dekanacie Czarneckim.

* Opracowano na podstawie ksiązki Piotra Solarza „Parafia świętego Rocha w Mroczkowie”

Zawsze do dyspozycji