VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego

  • Parafia Mroczków
  • 1 maja, 2022

1 maja odbyło się VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Hasłem przypadającego w niedzielę VI Narodowego Czytania Pisma Świętego w tym roku są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza „Pokój temu domowi” (Łk 10,5).

„Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. …Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: <<Pokój temu domowi>>!”

Po zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom podążającym do Emaus, a gdy zniknął im z oczu oni wrócili do Jerozolimy:

„Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi…”

Echo słów Chrystusa: „Pokój wam” słyszymy na koniec każdej mszy św. w wezwaniu: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Pokojem, który jednoczy ludzi i wzywa do przebaczenia, miłosierdzia, sprawiedliwości, mówienia prawdy jest sam Chrystus.

Zawsze do dyspozycji