Poświęcenie Krzyża

  • Parafia Mroczków
  • 8 maja, 2022

7 maja 2022 roku o godzinie 14.00 odprawiona została Msza święta w miejscowości Kamionka. Liturgię sprawował ksiądz Proboszcz Krzysztof Sieczka. Na Mszy zgromadzili się mieszkańcy Kamionki, Sobótki, Mroczkowa, Sołtykowa. Ksiądz Proboszcz podziękował mieszkańcom za dbałość o symbole męki Pańskiej, jakim jest Krzyż Chrystusowy. Nowy krzyż został ustawiony w miejscu starego krzyża zniszczonego przez siły natury.

Krzyżu święty, co świat obejmujesz,
Który rozdartą ziemię ramionami dwoma,
Jak dziecko słabe matka, przed ciemnością bronisz,
Zmiłuj się nad nami!


Krzyżu święty, masz moc pojednania
I Północy z Południem, i Wschodu z Zachodem,
Który nienawiść łamiesz, a niewolę kruszysz,
Zmiłuj się nad nami!

Krzyżu święty, który ziemię spinasz,
Jak, gdy żelazną klamrą człowiek dom swój chroni,
By się w gruzy nie rozpadł na zwęglonej ziemi,
Zmiłuj się nad nami!


Krzyżu święty nad nami wzniesiony,
Jak bandaż litościwie ściągasz brzegi rany,
By się nowe zaczęło w sercu wyleczonym,
Zmiłuj się nad nami!

sł. ks. Jerzy Szymik,

Zawsze do dyspozycji